درباره سئو و اهمیت استفاده از تکنیک های آن بخوانید !

تقریبا نزدیک به 200 معیار در خصوص رتبه بندی یک سایت وجود دارد. این معیارها با الگوریتم های گوگل توسط خزنده های گوگل بررسی می شود. بنابراین یک سئوکار حرفه ای برای افزایش رتبه سایت می بایست این معیارها را بداند و انجام دهد.

 سئو چیست

ادامه خواندن “درباره سئو و اهمیت استفاده از تکنیک های آن بخوانید !”